NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1996-2 (011621)

Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí.

NORMA vydána dne 1.8.2009

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 1996-2
: 011621
: 84005
: NEPLATNÁ
: 1.8.2009
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN