NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18437-6 (011472)

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota.

NORMA vydána dne 1.1.2019

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 18437-6
: 011472
: 506716
: 1.1.2019
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18437-6 (011472):

Tento dokument specifikuje standardní metodu pořizování a analýzy dat získaných s použitím zkušebních metod uvedených v ISO 18437-1 až ISO 18437-5, ISO 6721-4 až ISO 6721-7 a ISO 6721-12. Je použitelná pro viskoelastické materiály, které jsou termoreologicky jednoduché a které byly zkoušeny vždy pro každou teplotu v rovnovážném stavu