NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18437-3 (011472)

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku.

NORMA vydána dne 1.12.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 18437-3
: 011472
: 77276
: 1.12.2006
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18437-3 (011472):

Viskoelastické materiály se široce používají ke zmenšování velikosti vibrací v konstrukčních soustavách rozptylem energie (tlumením) nebo izolací dílů a v akustických aplikacích, které vyžadují určitou změnu odrazu, přenosu nebo pohlcování energie. Takové systémy často potřebují k optimálnímu fungování materiály se specifickými dynamickými mechanickými vlastnostmi. Rozptyl energie způsobují interakce v molekulárním měřítku a jeho mírou je zpoždění mezi napětím a deformací v materiálu. Viskoelastické vlastnosti (modul pružnosti a ztrátový faktor) většiny materiálů závisí na frekvenci, teplotě a na velikosti deformace. Výběr specifického materiálu pro dané použití určuje funkční vlastnosti systému. Cílem ČSN ISO 18437-3 je poskytnout podrobné údaje o principu fungování metody smykově buzeného konzolového nosníku s vyloučením obvyklých chyb upnutí použitím pevných konců, dále o měřicím zařízení, o provádění měření a o rozboru výsledných dat. Dalším záměrem je napomoci uživatelům této metody a zajistit její jednotné používání. ČSN ISO 18437-3 platí pro lineární pracovní oblast odpovídající malým velikostem deformací.