NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-6 (011445)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise.

NORMA vydána dne 1.9.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 18436-6
: 011445
: 95871
: 1.9.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18436-6 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím akustické emise. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění měření a analýzy akustické emise při monitorování stavu strojů s použitím zařízení pro akustickou emisi. Tento postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích