NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-5 (011445)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva.

NORMA vydána dne 1.11.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 18436-5
: 011445
: 92676
: 1.11.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18436-5 (011445):

Tato část ČSN ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování personálu, který provádí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím laboratorní analýzy maziv. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ČSN ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění laboratorní analýzy maziv při monitorování stavu strojů. Je možné, že tento postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích. Tato část ČSN ISO 18436 pokrývá klasifikační program sestávající ze tří kategorií, který je založen na technických oblastech, jež jsou zde vymezeny