NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-3 (011445)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku.

NORMA vydána dne 1.11.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 18436-3
: 011445
: 92677
: 1.11.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18436-3 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na orgány provádějící školicí programy pro personál, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje závady strojů a doporučuje nápravnou činnost. Jsou stanoveny postupy pro školení personálu v oblastech monitorování stavu a diagnostice