NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-2 (011445)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací.

NORMA vydána dne 1.11.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 18436-2
: 011445
: 96339
: 1.11.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18436-2 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na výcvik, odpovídající zkušenosti a zkoušení pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím analýzy vibrací. Certifikát nebo prohlášení shody s požadavky této části ISO 18436 poskytuje v souladu s ISO 18436-1 uznání a důkaz způsobilosti, že osoby jsou schopny provádět měření a analýzy vibrací pro monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím řady různých zařízení pro měření vibrací. Tato část ISO 18436 pokrývá klasifikační program sestávající ze čtyř kategorií, který je založen na vymezených technických oblastech