NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-1 (011445)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování.

NORMA vydána dne 1.11.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 18436-1
: 011445
: 92678
: 1.11.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18436-1 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na osoby a organizace ("posuzující orgán") působící v systémech posuzování shody pro personál, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje závady strojů a doporučuje nápravnou činnost. Jsou stanoveny postupy pro posuzování shody personálu v oblastech monitorování stavu a diagnostice