NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18434-1 (011465)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy.

NORMA vydána dne 1.7.2009

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 18434-1
: 011465
: 83841
: 1.7.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18434-1 (011465):

Tato ČSN ISO 18434-1 norma popisuje všeobecné zásady a postupy při použití termografické techniky pro monitorování stavu a diagnostiku strojů a jejich dílů. V normě jsou dále popsány jednotlivé termografické techniky a jsou zde uvedeny termíny a definice týkající se termografie, které by měly být používány všude tam, kde se používá termografická technika obecně.