NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18431-4 (011466)

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy.

NORMA vydána dne 1.12.2007

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 18431-4
: 011466
: 79913
: 1.12.2007
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18431-4 (011466):

Tato norma se zabývá metodami digitálního výpočtu spektra rázové odezvy. Analýza není v žádném případě omezena na signály, které mohou být charakterizovány jako rázy. Norma stanovuje metody pro digitální výpočet spektra rázové odezvy (SRS) z daného vstupního zrychlení a to pomocí digitálních filtrů. Jsou uvedeny koeficienty filtrů pro různé typy spekter rázové odezvy spolu s doporučeními na odpovídající vzorkovací frekvenci.