NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18431-3 (011466)

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy.

NORMA vydána dne 1.11.2014

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 18431-3
: 011466
: 96338
: 1.11.2014
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18431-3 (011466):

Tato část ČSN ISO 18431 stanovuje metody digitálního výpočtu časově-frekvenční analýzy daného vzorkovaného měření fyzikální technické veličiny, jako je zrychlení, síla nebo výchylka za určitý časový interval. Jsou uvedeny některé matematické formulace časově-frekvenčních transformací spolu s požadavky a doporučeními na záznam parametrů. Data mohou být získána experimentálně z měření mechanické konstrukce nebo mohou být získána numerickou simulací mechanické konstrukce. Tato kategorie dat je velmi široká, protože existuje mnoho druhů mechanických konstrukcí, například mikroskopické nástroje, hudební nástroje, automobily, výrobní stroje, budovy a stavební konstrukce. Data mohou určit odezvu strojů nebo člověka na vibrace a rázy