NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18431-1 (011466)

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod.

NORMA vydána dne 1.10.2006

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 18431-1
: 011466
: 76823
: 1.10.2006
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18431-1 (011466):

stanovuje matematické transformace, včetně fyzikálních jednotek, které přeměňují každou kategorii dat vibrací a rázů na formu, jež je vhodná pro kvantitativní porovnání experimentů a pro kvantitativní specifikace. Je aplikovatelná na analýzu deterministických i náhodných vibrací a na přechodové i spojité signály. Kategorie signálů jsou stanoveny v kapitole 6. Extrémní péči je potřeba věnovat správnému zjištění typu analyzovaného signálu, aby byla použita správná transformace a jednotky, zejména u analýzy ve frekvenční oblasti. Data mohou být získána experimentálně měřením mechanické konstrukce nebo mohou být získána numerickou simulací mechanické konstrukce. Tato kategorie dat je velmi široká, protože existuje velké množství různých mechanických konstrukcí, například mikroskopické přístroje, hudební nástroje, automobily, obráběcí stroje, budovy a stavební konstrukce. Data mohou určovat odezvu strojů nebo člověka na vibrace a rázy