NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18129 (011463)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti.

NORMA vydána dne 1.1.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 18129
: 011463
: 503974
: 1.1.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 18129 (011463):

Tato mezinárodní norma poskytuje úvod k tomu, jak aplikovat monitorování a diagnostiku výkonnosti u strojů, skupin strojů až po úplnou průmyslovou instalaci (zařízení), jež v typickém případě pokrývají celou životnost strojů. Tato mezinárodní norma je určená pro - zavedení terminologie, jež se speciálně vztahuje k monitorování a diagnostice výkonnosti strojů, - popis typů procedur pro monitorování a diagnostiku výkonnosti a jejich předností, - poskytnutí vedení při instalaci systémů monitorování a diagnostiky výkonnosti, - popis metod a požadavků na provádění monitorování a diagnostiky výkonnosti strojů, - poskytnutí informací k interpretaci dat, a kritérií hodnocení a požadavků na zprávy. Tato mezinárodní norma zahrnuje postupy testování pro určení přesnosti systémů monitorování a diagnostiky výkonnosti a použitých procedur (včetně poskytnutí vstupů pro srovnávací testy - benchmarking - výkonnosti zařízení)