NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 17741 (011511)

Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 17741
: 011511
: 501193
: 1.11.2016
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 17741 (011511):

Tato mezinárodní norma stanovuje obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor při renovačních projektech nebo u nových projektů