NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 17572-2 (018284)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 2: Předkódované označování pozic (profil předkódování). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 17572-2
: 018284
: 501898
: 1.3.2017
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 17572-2 (018284):

Tato norma stanoví metody označování pozic (LRM), které popisují polohu v kontextu geografických databází. Norma umožňuje reprezentovat stejné geografické jevy v různých geografických databázích odlišných distributorů, v různých aplikacích a na odlišných SW/HW platformách. Tato druhá část je věnována popisu dynamických forem označení polohy a předkódovaných označení pozic. Tyto metody jsou užívány ve vozidlové navigaci a v navigačních produktech. Jedná se zejména o metody podporující dynamickou formu navigace, tedy o poskytování dopravních zpráv v reálném čase