NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 17485 (014680)

Kuželová ozubená kola - Systém přesnosti ISO.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 17485
: 014680
: 93246
: 1.12.2013
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 17485 (014680):

Tato mezinárodní norma stanovuje klasifikační systém, který může být použit k výměně údajů o geometrické přesnosti nesestavených kuželových ozubených kol, hypoidních kol a soukolí. Definuje pojmy týkající se přesnosti zubů ozubených kol, určuje strukturu systému stupňů přesnosti ozubených kol a stanovuje povolené hodnoty