NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 17410 (560119)

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 17410
: 560119
: 509463
: 1.1.2020
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 17410 (560119):

Tento dokument specifikuje horizontální metodu stanovení počtu psychotrfních mikroorganismů, které jsou schopné růst a tvořit kolonie na pevném agarovém kultivačním médiu po aerobní inkubaci. Tento dokument je použitelný pro - výrobky určené k lidské výživě, - výrobky určené ke krmení zvířat, - vzorky z prostředí oblasti potravinářské a krmivářské produkce a manipulace, - vzorky z prostředí prvovýroby. POZNÁMKA - Příloha B specifikuje rychlou metodu pro odhad počtu psychotrofních mikroorganismů v syrovém a pasterizovaném mléce