NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16832 (011629)

Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií.

NORMA vydána dne 1.2.2010

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 16832
: 011629
: 84721
: 1.2.2010
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16832 (011629):

Tato mezinárodní norma specifikuje základní metody škálování hlasitosti pomocí kategorií určené k používání v audiologii. Posouzení funkce hlasitosti založené na škálování hlasitosti pomocí kategorií se používá tehdy, je-li třeba hodnotit slyšení nejen na hranicích oblasti slyšení (práh slyšení, hladina nepříjemného poslechu), ale v celé individuální oblasti slyšení. Důležitou aplikační oblastí jsou diagnostická hodnocení, zejména hodnocení vyrovnání hlasitosti a přizpůsobování sluchových pomůcek. Protože výsledky škálování hlasitosti mohou výrazně záviset na konkrétním použitém postupu, stanovuje tato mezinárodní norma podmínky pro spolehlivé měřicí postupy