NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16787 (300647)

Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 16787
: 300647
: 505043
: 1.6.2018
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16787 (300647):

Tato mezinárodní norma je určena pro lehká nákladní vozidla, například osobní vozidla, pickupy, lehká dodávková vozidla a sportovní vozidla (mimo motocyklů), jež jsou vybavena systémem asistovaného parkování (APS). Stanoví minimální funkční požadavky, které řidič může od systému očekávat, jako například rozpoznání vhodného parkovacího prostoru, výpočet trajektorie a podélné vedení vozidla. V rámci funkcionality systému mohou být zahrnuty i informace o přítomnosti relevantních překážek v jízdě vozidla. Tato norma stanoví i množinu požadavků v případě indikace chyby a funkční požadavky a zkušební postupy. Obsahuje pravidla pro obecnou strategii poskytování informací, přičemž neomezuje druh informací, ani systém pro znázornění informací