NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16642 (010507)

Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie.

NORMA vydána dne 1.1.2005

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 16642
: 010507
: 71856
: 1.1.2005
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16642 (010507):

Norma ČSN ISO 16642 popisuje základní principy reprezentace dat zaznamenaných v souborech terminologických dat. Tento systém zahrnuje metamodel a metody popisu specifických jazyků pro značkování terminologie (TML) vyjadřovaných v XML. Jsou definovány mechanismy pro zavedení omezujících podmínek v TML, s výjimkou tří TML definovaných v přílohách B až D však nejde o specifické omezující podmínky pro jednotlivé TML. Tato mezinárodní norma je navržena s cílem podpořit vývoj a použití počítačových aplikací pro terminologická data a výměnu takových dat mezi jednotlivými aplikacemi. Není normou pro datové kategorie a metody pro stanovení datových struktur, které jsou dány ISO 12620 a jinými souvisejícími mezinárodními normami. Tato mezinárodní norma rovněž definuje podmínky, které umožňují, aby data vyjádřená v jednom TML mohla být mapována na jiné TML, a stanovuje pro tento účel generický nástroj mapování (GMT - Generic Mapping Tool). Kromě toho tato norma popisuje generický model pro popis lingvistických dat.