NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16610-21 (014445)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry.

NORMA vydána dne 1.4.2012

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 16610-21
: 014445
: 90223
: 1.4.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16610-21 (014445):

Tato část ISO 16610 specifikuje metrologické charakteristiky Gaussova filtru pro filtraci profilů. To zejména specifikuje, jak oddělit dlouhé a krátké vlny složky profilu povrchu