NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16587 (011468)

Vibrace a rázy - Výkonnostní parametry pro monitorování stavu konstrukcí.

NORMA vydána dne 1.6.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 16587
: 011468
: 73405
: 1.6.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16587 (011468):

poskytuje obecné směrnice pro monitorování stavu konstrukcí s použitím parametrů, které se v typickém případě používají pro měření nebo monitorování výkonnostních parametrů konstrukcí, jako je výchylka, deformace, vibrace, sedání, natočení, teplota a pórový tlak v podzákladí. Struktura normy je taková, aby byla konzistentní s ISO 13380 a ISO 17359 pro usnadnění shodného přístupu k monitorování stavu systémů. Informace poskytnuté v této mezinárodní normě budou doplněny normou ISO 18431, která bude publikována v několika částech.