NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16269-4 (010233)

Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot.

NORMA vydána dne 1.8.2012

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 16269-4
: 010233
: 90135
: 1.8.2012
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16269-4 (010233):

Tato norma stanovuje podrobné popisy spolehlivých postupů statistického testování a grafických metod analýzy dat pro detekci odlehlých hodnot v datech z procesů měření. Doporučuje spolehlivé a robustní postupy odhadování a postupy testování vhodné za přítomnosti odlehlých hodnot. Tato část ISO 16269 je navržena především pro detekci a prokázání odlehlé hodnoty (hodnot) z jednorozměrných dat. Pro vícerozměrná a regresní data poskytuje tato část ISO 16269 návod k postupu řešení