NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16063-44 (011417)

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů.

NORMA vydána dne 1.10.2019

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 16063-44
: 011417
: 508619
: 1.10.2019
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16063-44 (011417):

Tento dokument stanovuje měřicí přístroje a postup, který se má použít při provádění kalibrace provozních vibračních kalibrátorů. Nevztahuje se na provozní vibrační kalibrátory používané ke kalibraci snímačů. Ty jsou pokryty ISO 16063-21. Předmětem tohoto dokumentu nejsou postupy a požadavky na kalibraci provozního vibračního kalibrátoru in situ. Více informací k použití provozního vibračního kalibrátoru je uvedeno v příloze B