NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16063-33 (011417)

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 16063-33
: 011417
: 506709
: 1.1.2019
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16063-33 (011417):

Tento dokument specifikuje metodu, postupy a technické požadavky na přístroj, který se používá k testování citlivosti snímačů vibrací a rázů na magnetické pole. Platí pro všechny druhy snímačů vibrací a rázů. Tento dokument je možné použít pro referenční zkušební sinusové magnetické pole, které má při 50 Hz nebo 60 Hz efektivní hodnotu magnetické indukce vyšší než 10-3 T. Typicky se používá zkušební magnetické pole 10-2 T o frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz. Tento dokument je primárně určen těm, kteří musí při měření citlivosti na magnetické pole v laboratorních podmínkách dodržovat mezinárodně normalizované metody