NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16063-21 (011417)

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.

NORMA vydána dne 1.8.2004

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 16063-21
: 011417
: 70763
: 1.8.2004
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 16063-21 (011417):

Norma popisuje kalibraci snímačů přímočarých vibrací metodou porovnání. Ačkoliv popisuje především kalibraci přímým porovnáním s etalonem kalibrovaným primárními metodami, lze popsané metody použít mezi dalšími úrovněmi kalibrační hierarchie. Norma specifikuje postupy používané při kalibracích snímačů přímočarých vibrací metodou porovnaní ve frekvenčním rozsahu od 0,4 Hz do 10 kHz. Primárně je určena těm, kteří mají podle požadavku postupovat podle normových metod ISO při měření vibrací za laboratorních podmínek, kdy je nejistota měření relativně nízká. Mohou se použít také v provozních podmínkách, kdy může být nejistota měření relativně vysoká. Na základě znalosti o všech významných zdrojích nejistoty, které ovlivňují kalibraci, lze pomocí metod uvedených v této části normy zhodnotit rozšířenou nejistotu. Norma pokrývá také posouzení nejistot při kalibracích prováděných pomocí kontrolního etalonu. Kalibrace prováděné metodou porovnání v souladu s touto normou vyžadují, aby se uvážily podmínky prostředí při kalibraci referenčního snímače.