NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15836 (970201)

Informace a dokumentace - Dublinské jádro - Soubor prvků (metadata).

NORMA vydána dne 1.2.2006

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 15836
: 970201
: 74952
: NEPLATNÁ
: 1.2.2006
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN