NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15784-2 (018271)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ISO 15784-2
: 018271
: 505216
: 1.6.2018
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 15784-2 (018271):

Tato norma popisuje mechanismy, na základě kterých je umožněna komunikace mezi centrem a datovými zařízeními na straně infrastruktury a mezi samotnými zařízeními. Všechny ostatní možnosti komunikace nejsou předmětem této normy. Norma se zabývá využitím komunikačního řešení založeného na protokolu SNMP mezi dopravními centry a zařízeními na straně infrastruktury pro účely konfigurace, řízení a dohledu nad provozem zařízení