NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15784-1 (018271)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 15784-1
: 018271
: 88647
: 1.7.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 15784-1 (018271):

Cílem této normy je poskytnout principy a pravidla pro dokumentaci aplikačních profilů, které se používají pro výměnu dat a zpráv mezi dopravními centry (ústřednami) a moduly (zařízeními) na straně infrastruktury používané pro řízení a management dopravy. Aplikační profily stanovené v této části normy 15784 se používají pro výměnu dat a zpráv v těchto případech: - Mezi dopravním centrem a modulem na straně infrastruktury k řízení a managementu dopravy. - Mezi moduly na straně infrastruktury používané pro řízení a management dopravy. Předmět této normy nezahrnuje komunikaci mezi moduly na straně infrastruktury a palubními jednotkami, komunikaci ve vozidle, komunikaci v rámci řadiče a přenos videa z kamery či záznamového zařízení