NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15706 (010180)

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN).

NORMA vydána dne 1.9.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 15706
: 010180
: 71251
: 1.9.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 15706 (010180):

Tato mezinárodní norma zavádí a definuje dobrovolný standardní systém číslování sloužící k jednoznačné a mezinárodní identifikaci audiovizuálních děl. Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu je určeno pro užívání všude, kde je žádoucí správná a jednoznačná identifikace audiovizuálního díla. Jako identifikátor může být použito pro různé účely, jako je kupř. pomoc při rozdělování autorských honorářů mezi držitele autorských práv, sledování užití audiovizuálních děl, pro účely vyhledávání informací a obrany proti nelegálnímu kopírování, např. prostřednictvím ověření registrace titulu. ISAN může také sloužit jako východisko pro doplňkové identifikační systémy, pokud je vyžadována o verzi nebo produktu (např. pro aplikace, jako jsou automatické vysílání a automatizované ukládací a vyhledávací systémy).