NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15638-18 (018318)

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 15638-18
: 018318
: 504146
: 1.1.2018
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 15638-18 (018318):

Tato norma se věnuje problematice ADR (nebezpečné zboží) a stanoví podobu a obsah dat požadovaných pro podporu souvisejících systémů a přístupových metod k těmto informacím. Popisuje výměnu informací mezi jednotlivými rolemi účastníků procesu regulované aplikační služby pro ADR. Aplikační služba využívá bezdrátového spojení mezi stanicí ITS ve vozidle (s daty o vozidle a nákladu) a poskytovatelem aplikační služby pro management přepravy dle ADR. Norma popisuje elektronické zprávy, které jsou používány v případě běžného provozu vozidla a obvyklého stavu zásilky (mimo události a nehody)