NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15638-1 (018318)

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura.

NORMA vydána dne 1.7.2014

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN ISO 15638-1
: 018318
: 95502
: 1.7.2014
: 106
: 349 g (0.77 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 15638-1 (018318):

Tato norma poskytuje následující kooperativní telematické aplikace pro regulovaná komerční nákladní vozidla: a) Rámec pro poskytování služeb kooperativních telematických aplikací pro regulovaná komerční nákladní vozidla; b) Popis provozního konceptu, právní aspekty a možnosti, model rolí; c) Konceptuální architekturu používající palubní platformu a bezdrátovou komunikaci pro orgán dohledu nebo jeho zástupce; d) Odkazy na klíčové dokumenty, na nichž je architektura založena; e) Podrobnosti o architektuře vrstvy zařízení; f) Taxonomie organizace obecných postupů; g) Společná terminologie pro sadu norem ISO 15638. Tato norma je založena na přístupu zaměřeném na poskytovatele služe