NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15226 (013020)

Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů.

NORMA vydána dne 1.3.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 15226
: 013020
: 66682
: 1.3.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 15226 (013020):

Norma popisuje technické dokumenty z hlediska vzniku, používání a zániku výrobku a jejich místo v životním cyklu výrobku. Jsou uvedeny příklady maticového uspořádání aktivit spojených s životním cyklem výrobku. Norma uvádí rovněž přehled požadavků na minimální množství administrativních informací potřebných pro zacházení s dokumenty včetně požadavků na výměnu dokumentů s externí organizací.