NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15186-3 (730509)

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech.

NORMA vydána dne 1.9.2004

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 15186-3
: 730509
: 71038
: NEPLATNÁ
: 1.9.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN