NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1496-3 (269355)

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály.

NORMA vydána dne 1.7.1996

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 1496-3
: 269355
: 19820
: 1.7.1996
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 1496-3 (269355):

Tato část ISO 1496 specifikuje základní technické a zkušební požadavky pro kontejnery ISO řady 1 vhodné pro přepravu plynů, kapalin a pevných látek (suchých sypkých materiálů), které mohou být loženy nebo vyprazdňovány jako kapaliny buď gravitací, nebo tlakovým vyprazdňováním, vhodné pro mezinárodní výměnu a pro přepravu po silnici, železnici a moři, včetně záměny mezi těmito způsoby přepravy