NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14839-4 (011482)

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny.

NORMA vydána dne 1.4.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14839-4
: 011482
: 93357
: 1.4.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14839-4 (011482):

Tato část ISO 14839: a) ukazuje typickou strukturu systému aktivního magnetického ložiska (AML) tak, aby uživatelé mohli pochopit, které části pravděpodobně takové systémy vytvoří a které funkce tyto části zajišťují; b) určuje základní podobnosti a rozdíly mezi systémy AML a běžnými mechanickými ložisky; c) určuje činitele prostředí, které mají podstatný vliv na vlastnosti systému AML; d) určuje provozní omezení, která jsou specifická pro systémy AML, a definuje standardizované metody pro hodnocení těchto omezení; e) určuje typické mechanizmy pro zvládání těchto omezení, speciálně nevyváženosti rotoru; f) poskytuje důvody pro návrh a provedení systému dosedacích ložisek; g) definuje typickou množinu signálů pro zabezpečení v systému AML pro správné rozhraní systém-proces stejně jako pro monitorování stavu a diagnostiku; h) uvádí podrobnosti k nejlepší současné praxi pro monitorování, provoz a údržbu pro dosažení nejvyšší provozní spolehlivosti systému; i) určuje typickou praxi při zajišťování poruch; j) doporučuje postupy kontrol a preventivních prohlídek pro systémy AML