NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14839-3 (011482)

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability.

NORMA vydána dne 1.4.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14839-3
: 011482
: 93295
: 1.4.2014
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14839-3 (011482):

Tato část ISO 14839 stanovuje požadavky na stabilitu točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky (AML). Určuje speciální ukazatel pro hodnocení hranice stability a stanovuje postup měření tohoto ukazatele. Je použitelná pro průmyslové točivé stroje se jmenovitým výkonem větším než 15 kW a její platnost není omezena jejich rozměry nebo provozními jmenovitými otáčkami. Zahrnuje jak tuhé, tak pružné rotory s AML. Nevztahuje se na malé rotory, jako turbomolekulární čerpadla, vřetena apod. Tato část ISO 14839 se týká stability systému měřené během běžného ustáleného provozu na zkušebně nebo na místě. Hodnocení na zkušebně je bezpodmínečný požadavek pro expedici zařízení, zatímco provedení hodnocení na místě závisí na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a provozovatelem