NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14839-1 (011482)

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník.

NORMA vydána dne 1.1.2022

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14839-1
: 011482
: 513773
: 1.1.2022
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14839-1 (011482):

Tento dokument definuje termíny, které se vztahují k točivým strojům vybaveným aktivními magnetickými ložisky. POZNÁMKA - Obecné termíny a definice vibrací jsou uvedeny v ISO 2041; termíny, které se vztahují k vyvažování, jsou uvedeny v ISO 21940-2; termíny, které se vztahují ke geometrickým charakteristikám, jako je souosost, soustřednost a házivost, jsou vysvětleny v ISO 1101