NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14830-1 (011461)

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Monitorování a diagnostika založené na tribologii - Část 1: Obecné požadavky a pokyny.

NORMA vydána dne 1.7.2022

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14830-1
: 011461
: 515107
: 1.7.2022
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14830-1 (011461):

Tento dokument stanovuje požadavky a pokyny pro analýzu mazacích olejů, hydraulických kapalin, syntetických kapalin a plastických maziv. Zkoušky elektrických izolačních olejů a olejů pro přenos tepla jsou mimo rozsah tohoto dokumentu