NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14817-3 (018204)

Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14817-3
: 018204
: 504423
: 1.3.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14817-3 (018204):

Tato norma poskytuje rámec pro dokumentaci a záznam dat sdílených přes systémová rozhraní v ITS doméně. Byla vytvořena za účelem dosažení co nejvyšší interoperability a usnadnění opakovaného používání dat napříč rozhraními různých systémů. Norma stanoví způsob přiřazení identifikátoru objektu ASN.1 k datovému konceptu v rámci větve stromu mezinárodního identifikátoru objektu. Dále definuje rámec, formáty a procesy používané k definování dat a výměny informací v rámci ITS