NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14817-1 (018204)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Centrální datový slovník ITS - Část 1: Požadavky na definice dat ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 14817-1
: 018204
: 505212
: 1.6.2018
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14817-1 (018204):

Tato norma stanoví logickou strukturu (rámec) a obsah datových slovníků pro inteligentní dopravní systémy. Norma stanoví: - rámec pro identifikaci a definici všech datových konceptů; - metaatributy používané pro popis, normalizaci a správu datových konceptů definovaných v tomto rámci; - požadavky na záznam těchto definic; - názvosloví pro datové koncepty; - soubor preferovaných datových konceptů v dané doméně ITS; - metody modelování informací pro definici ITS datových konceptů