NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14813-6 (018200)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 6: Prezentace dat v ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14813-6
: 018200
: 88916
: 1.10.2011
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14813-6 (018200):

Tato norma je jedním ze souborů norem, které poskytují formu a strukturu referenčním architekturám inteligentních dopravních systémů (ITS). Norma je určena ke stanovení konzistentního použití a zpracování abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) podle ISO/IEC 8824-1, ISO/IEC 8824-2, ISO/IEC 8824-3 a ISO/IEC 8824-4 při tvorbě mezinárodních norem z oblasti ITS. Rozhodnutí komise ISO/TC 204 nevyžaduje, aby všechny mezinárodní normy ITS a systémy ITS musely používat ASN.1 jako výhradní prostředek pro kódování a přenos dat. V mnoha případech lze použít jiné metody, a to z důvodu zavedené praxe, nebo efektivity za určitých podmínek. Rozhodnutí komise ISO/TC 204 pouze vyžaduje, aby v mezinárodních normách ITS a datových registrech, kde jsou data definována, byla vytvářena konzistentní formou v rámci všech mezinárodních norem ITS jako modul ASN.1, který podpoří interoperabilitu a vícenásobné použití a dále také v případech, kdy je ASN.1 použito jako metoda kódování stanovená podle ISO/IEC 8825. ASN.1 a příslušná pravidla pro kódování poskytují prostředek k dosažení interoperability jinak nekompatibilních datových konceptů. Pro dosažení srozumitelnosti datových zpráv se požadují určité úrovně identifikace daných datových prvků. ISO 14817 definuje formát datových slovníků a datových registrů a je konzistentní s touto normou v požadavcích na data s použitím ASN.1. Norma vyžaduje použití ASN.1 pro poskytnutí běžné a flexibilní formy definování dat. Obsahuje konkrétní opatření pro podporu použití jiných standardizovaných syntaxí zápisů (jako jsou EDIFACT, XML apod.) při zachování interoperability a dalšího použití definováním těchto praktik v rámci definice dat ASN.1