NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14635-3 (014691)

Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 3: Zkušební metoda FZG A/2, 8/50 relativní zatížitelnosti zadíráním a charakteristiky opotřebení polotekutých maziv pro ozubená kola.

NORMA vydána dne 1.8.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14635-3
: 014691
: 93253
: 1.8.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14635-3 (014691):

Tato část normy ISO 14635 specifikuje zkušební metodu, založenou na FZG1) čtvercovém zkušebním zařízení, stanovující relativní zatížitelnost olejů pro vysoké tlaky (EP), stanoveným poškozením povrchu zubů známým jako zadírání. Tato zkušební metoda je vhodná pro vyhodnocení zatížitelnosti polotekutých maziv tříd NLGI 0 až 000 zadíráním, používaných typicky ve vysoce namáhaných ozubených soukolích uzavřených pohonů. Může se použít pouze pro maziva dostatečně tekutá ve zkušební převodovce zkušebního zařízení FZG