NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14635-1 (014691)

Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní únosnosti olejů proti zadírání.

NORMA vydána dne 1.10.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14635-1
: 014691
: 93284
: 1.10.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14635-1 (014691):

Tato část normy ISO 14635 specifikuje zkušební metodu, založenou na FZG2) čtvercovém zkušebním zařízení, stanovující relativní zatížitelnost vymezenou poškozením povrchu zubů známým jako zadírání. Vysoké teploty povrchu způsobené vysokými tlaky a rychlostmi skluzu mohou způsobit porušení filmu maziva. Tato zkušební metoda se může použít pro stanovení porušení filmu maziva za určených podmínek teploty, vysoké rychlosti skluzu a postupně zvyšovaného zatížení. POZNÁMKA: Tato metoda je technicky rovnocenná ASTM D 5182-97, DIN 51354-1 a DIN 51354-2, IP 334/90 a CEC L-07-A-95