NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-6 (013630)

Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce.

NORMA vydána dne 1.1.2004

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14617-6
: 013630
: 69265
: 1.1.2004
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14617-6 (013630):

Účelem souboru ČSN ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích; ČSN ISO 14617-6 specifikuje grafické značky pro měřicí a řídicí funkce ve schématech, se stejnými značkami v jednoduchých aplikacích podle vhodnosti představující komponenty a ústrojí (zařízení) implementující takové funkce.