NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-4 (013630)

Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení.

NORMA vydána dne 1.11.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 14617-4
: 013630
: 68802
: 1.11.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14617-4 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky pro základní prvky akčních členů, kompletních akčních členů a akčních zařízení ve schématech.