NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-13 (013630)

Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 14617-13
: 013630
: 73909
: 1.9.2005
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14617-13 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky pro použití ve schématech pro zpracování materiálu a doplňuje značky specifikované v ISO 14617-2 až ISO 14617-12, resp. ISO 14617-14 a 14617-15.