NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-12 (013630)

Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání.

NORMA vydána dne 1.10.2003

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 14617-12
: 013630
: 68531
: 1.10.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14617-12 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje znázornění zařízení pro odlučování, čistění a mísení ve schématech.