NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-1 (013630)

Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN ISO 14617-1
: 013630
: 76536
: 1.9.2006
: 100
: 331 g (0.73 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14617-1 (013630):

Tato část ISO 14617 slouží jako úvod ke všem ostatním částem. Zahrnuje rejstříky abecední rejstřík a rejstřík registračních čísel, a rejstřík křížových odkazů ke vztaženým položkám nacházejících se v ostatních mezinárodních normách. Podává informace zejména o tvorbě a užití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve schématech, pravidla prezentace a aplikace těchto značek a příklady jejich použití a aplikaci.