NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14593 (757780)

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda).

NORMA vydána dne 1.3.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 14593
: 757780
: 72418
: 1.3.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 14593 (757780):

Tato norma specifikuje metodu hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením anorganického uhlíku při dané koncentraci mikroorganismů. Metoda je použitelná pro organické látky, které: - jsou rozpustné ve vodě v koncentracích odpovídajících podmínkám zkoušky; - jsou málo rozpustné ve vodě za podmínek zkoušky. V tomto případě bývá nezbytné pro jejich dobrou dispergaci použít zvláštní postupy (viz ISO 10634); - jsou těkavé; - nepůsobí inhibičně na mikroorganismy v koncentracích zvolených pro zkoušku. V této zkoušce se biogenně vznikající anorganický uhlík měří přímo v nádobách takovým způsobem, že rychlost měření se téměř rovná rychlosti mikrobiální produkce